MS fonds

Helaas weten wij uit eigen ervaring dat MS een rotziekte is. Daarom geven wij al onze fooien aan het MS fonds, zodat er door onderzoek snel een doorbraak komt in de behandeling van MS patiënten. Als bedrij proberen wij en onze klanten zo een steentje bij te dragen, uw fooien worden du goed besteed. Ook kunt u zelf via onze online collectebus doneren, te bereiken via onderstaande link.

https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/vording-schoen-voetservice