Sociaal

Wij zijn van mening dat bij het runnen van een succesvol bedrijf niet alle winst in de zakken van de eigenaren hoeft te verdwijnen.

Daarom hebben wij gezocht naar een manier om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die wel enige hulp kunnen gebruiken.

In Kenia is de drinkwatervoorziening veelal gebrekkig. Daarom is één van de belangrijkste doelstellingen om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. In een stad als Mombasa wordt door een groot deel van de mensen water van slechte kwaliteit gedronken. Er is een structureel tekort aan betaalbaar en betrouwbaar drinkwater. Het waterleidingnet is te beperkt in capaciteit en kent technische gebreken. Met alle gevolgen van dien. Zoals veel ziekten onder (jonge) kinderen. De situatie wordt steeds nijpender. De komende jaren worden de problemen door gebrek aan schoon en veilig drinkwater steeds groter. Daarom is het zo belangrijk om  zoveel mogelijk goed drinkwater te produceren en distribueren voor een, naar lokale maatstaven gesproken, betaalbare prijs!

Onze structurele bijdrage en uw fooien worden gebruikt om bovenstaande te realiseren.

(tekst is gedeeltelijk overgenomen van www.dwlwater.com )